Bağlantılar

Avrupa Kardiyoloji Derneği

http://www.escardio.org/

Avrupa Hipertansiyon Derneği

http://www.eshonline.org/

10.Akdeniz Hipertansion ve Ateroskleroz Kongresi

http://www.medhyp.org/

Hipertansion ve Ateroskleroz Derneği

http://www.hiperder.com/